aaa

Nieuws

 
Dinsdag 8 April 14
SDE+ 2014 geopend

De ministeriële regelingen voor de SDE+ 2014 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. U vindt de ministeriële regelingen op de pagina ‘Officiële bekendmakingen’.

De SDE+ 2014 is geopend van 1 april 2014 9:00 uur tot 18 december 2014, 17.00 uur. SDE+ vraagt u aan via  het eLoket. Ga voor meer informatie naar de pagina ‘Aanvragen’.

Behandeling  aanvragen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komt uw aanvraag binnen op werkdagen om 17:00 uur of daarna, dan wordt de  aanvraag voor de verdeling van het subsidiebudget aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Aanvragen die binnenkomen op de sluitingsdatum van de regeling moeten om 17:00 uur zijn ontvangen.


Lees meer >

 
Woensdag 2 April 14
Inspectie SZW op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

Vanaf 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines.

In Nederlandse bedrijven hebben nog te veel werknemers te maken met – soms ernstige – arbeidsrisico’s. De wet is duidelijk op dit punt: het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor veilig en gezond werk. Werkgevers moeten weten welke risico’s hun werknemers lopen en die risico’s met maatregelen wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

Lees verder...

 
Vrijdag 21 Maart 14
Nieuws over Groene golf op Ringbaan-Noord in Weert

In de afgelopen weken hebben diverse gesprekken plaats gevonden met aanbesteders van dit project.

 

Om een zo breed mogelijk gedragen voorstel te kunnen aanbieden bij de Gemeente werden diverse ondernemers, gevestigd rond de Marconilaan, gehoord.

 

Begin april zal bekend worden welke aannemer het project zal gaan uitvoeren. Vanuit Parkmanagement houden we contact met de Gemeente over de voortgang. Wilt u tussentijds de stand van zaken volgen dan verwijzen we naar de site van de Gemeente Weert http://www.weert.nl/groenegolf

 

Indien u vragen heeft over de voortgang dan kunt u hiervoor terecht bij de parkmanager, Wim Caris

 

 
Vrijdag 14 Maart 14
Voortgang aanleg glasvezel tracÚ naar bedrijventerrein de Kempen.

Zodra besloten werd tot aanleg van het open netwerk, willen de deelnemers graag morgen ontsloten worden.

Helaas hebben we de tijdsplanning niet kunnen realiseren vanwege onvoorziene omstandigheden. “Simpelweg een sleuf graven en de kabels erin bleek te kort door de bocht gedacht”

Het was kiezen uit twee kwaden en besloot tot boringen onder het kanaal door. Hiervoor moest vergunning gevraagd worden bij Rijkswaterstaat. Een procedure die nu eenmaal tijd kost.

Eind februari werden de vergunningen verkregen en dinsdag 11 maart is “gestuurdboren” met groot materieel aan de slag gegaan. Middels gestuurd boren worden boorgangen onder het kanaal gemaakt en voorzien met mantelbuizen (110 mm) . Hierdoor komt straks de glasvezelkabel.

Te verwachten is dat eind week 11-2014 deze klus geklaard is en waarna de “eindjes” aan elkaar geknoopt worden. Tegen het einde van de maand maart kan er daadwerkelijk getest worden.

Hiermee gaat een gekoesterde wens van diverse ondernemers in vervulling en zijn zij klaar voor “ondernemen in de toekomst”. 

Wilt u meer informatie over glasvezel voor ondernemers dan kunt u terecht bij de Parkmanager .

 
Woensdag 19 Februari 14
Weert wordt de eerste Blue Zone stad van Nederland!

Het symposium Weert in Beweging staat voor de deur. Op 24 februari slaat Weert een nieuwe weg in naar een actiever en gezonder Weert. Dat kan natuurlijk alleen maar als we allemaal de handen in elkaar slaan om dit te realiseren!

Tijdens dit GRATIS symposium worden verschillende workshops georganiseerd, waaronder de workshop: Weert wordt de eerste ‘Blue Zone’ stad van Nederland!

Een korte toelichting over deze workshop:
Het Weert in Beweging ‘Blue Zone’ project gaat van start met als doelstelling een gezondere leefomgeving te ontwikkelen in Weert. In de reeds bestaande 5 Blue Zone gebieden worden mensen tussen de 7 en 15 jaar vitaler ouder dan hier in Nederland. Ook zie je in die gebieden bijna geen overgewicht en obesitas onder de jeugd en substantieel minder hart- en vaat ziekten en diabetici onder volwassenen en senioren. Met het Weert in Beweging ‘Blue Zone’ project gaan alle samenwerkende partijen zich inzetten, samen met betrokken burgers van Weert, om onze jeugd een beter toekomstperspectief te bieden, maar natuurlijk ook om aan de eigen gezondheid en fitheid te bouwen.

Ben je een sporter, wil je graag meer bewegen, ben je leerkracht, sporttrainer, zorgmedewerker, heb je zelf kinderen, ben je op een andere manier betrokken bij de begeleiding en/of opvoeding van kinderen of ben je gewoon geïnteresseerd in gezonder leven, dan wil ik je van harte uitnodigen voor de GRATIS workshop “Weert, eerste Blue Zone stad van Nederland” op 24 februari om 19.00 uur bij Het College. In de workshop wordt het concept project toegelicht en kan je al meteen inhaken als je wil, om het project te steunen als ‘vriend’ of zelfs om onderdeel te worden van een van de wijkteams, die werk gaan maken om vanuit de wijk jeugd, senioren en mensen met een beperking te ondersteunen en stimuleren meer te bewegen, vanuit de visie “Bewegen is Medicijn”.

Tijdens het symposium worden er nog veel meer interessante workshops gepresenteerd, bekijk achter de onderstaande link het totale programma

Reserveer meteen een plek op: http://www.weert.nl/weertinbeweging

In de bijlagen de poster van het symposium, indien mogelijk, geeft hem gerust een plekje en nodig jullie achterban uit. Iedereen die geïnteresseerd is in een gezondere leefstijl in Weert is van harte welkom.

Tot ziens op 24 februari.


Pagina 1 / 4
1 2 3 4 > »