aaa

Nieuws

 
Woensdag 23 Juli 14
Uitbreiding Parkmanagement organisatie

De Parkmanagement organisatie heeft zich  met ingang van 1 juli , versterkt met  Herman Wessels, officier geweest bij de Koninklijke Landmacht, alwaar hij  37 jaar heeft gediend.

Herman heeft een lange staat van dienst bij Defensie gehad, waarin functies zijn vervuld met een grote diversiteit. O.a. hoofd personeelszaken op de KMS maar ook Hoofd logistieke zaken op diezelfde KMS. Veiligheid is iets wat binnen Defensie een grote rol speelt, dus ook in dat werkgebied heeft hij zich mogen begeven.

Herman heeft niet alleen in Nederland voor Defensie gewerkt, maar verbleef ook diverse malen in internationaal verband in het buitenland.

Naast zijn werk heeft Herman nog de nodige bestuurlijke ervaring binnen sportverenigingen, niet alleen lokaal en regionaal, maar is hij ook op landelijk niveau actief geweest.

Binnen de parkmanagement organisatie is Herman verantwoordelijk  voor de portefeuille Openbare ruimte en Veiligheid .

 

 
Donderdag 8 Mei 14
Structuurvisie Weert 2025

Tegen het einde van 2013 hebben wij u geïnformeerd over de structuurvisie van de Gemeente Weert 2025.

In de bijeenkomsten hierover werd verwezen naar dat de visie diende te passen in het Provinciaal beleid. Het Proviciaal Omgevings Plan ( POL ) wordt dit jaar herzien. Het POL is een ruimtelijk koersdocument voor de hele provincie, vergelijkbaar met de structuurvisie  van de Gemeente Weert. Binnenkort is meer nieuws over het POL. Onderstaand treft een kort overzichtje aan ter informatie waar en wanneer u actuele informatie hierover kunt verkrijgen:

  • Rond 13 mei worden de vastgestelde stukken gepubliceerd op de website www.limburg.nl/pol2014. Er worden geen analoge stukken verspreid. M.u.v. de afdeling voorlichting van alle gemeenten voor de ter inzage legging van de stukken. (u kunt dus ook in het stadhuis van Weert terecht)
  • Alles is dus alleen digitaal raadpleegbaar.
  • Van 16 mei t/m 27 juni is de inspraakperiode en kan een ieder een reactie geven op de ter inzage liggende stukken, dat zijn ontwerp POL, het Plan- MER, de ontwerp omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers- en vervoersprogramma.
  • Op woensdag 28 mei wordt er een informatie/ inspraakavond georganiseerd voor de regio Midden- Limburg in het ondernemershuis in Roermond. Deze avond is voor iedereen toegankelijk en is er ruimte voor discussie.

Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij de Parkmanager Wim Caris.

 
Dinsdag 8 April 14
SDE+ 2014 geopend

De ministeriële regelingen voor de SDE+ 2014 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. U vindt de ministeriële regelingen op de pagina ‘Officiële bekendmakingen’.

De SDE+ 2014 is geopend van 1 april 2014 9:00 uur tot 18 december 2014, 17.00 uur. SDE+ vraagt u aan via  het eLoket. Ga voor meer informatie naar de pagina ‘Aanvragen’.

Behandeling  aanvragen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komt uw aanvraag binnen op werkdagen om 17:00 uur of daarna, dan wordt de  aanvraag voor de verdeling van het subsidiebudget aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Aanvragen die binnenkomen op de sluitingsdatum van de regeling moeten om 17:00 uur zijn ontvangen.


Lees meer >

 
Woensdag 2 April 14
Inspectie SZW op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

Vanaf 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines.

In Nederlandse bedrijven hebben nog te veel werknemers te maken met – soms ernstige – arbeidsrisico’s. De wet is duidelijk op dit punt: het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor veilig en gezond werk. Werkgevers moeten weten welke risico’s hun werknemers lopen en die risico’s met maatregelen wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

Lees verder...

 
Vrijdag 21 Maart 14
Nieuws over Groene golf op Ringbaan-Noord in Weert

In de afgelopen weken hebben diverse gesprekken plaats gevonden met aanbesteders van dit project.

 

Om een zo breed mogelijk gedragen voorstel te kunnen aanbieden bij de Gemeente werden diverse ondernemers, gevestigd rond de Marconilaan, gehoord.

 

Begin april zal bekend worden welke aannemer het project zal gaan uitvoeren. Vanuit Parkmanagement houden we contact met de Gemeente over de voortgang. Wilt u tussentijds de stand van zaken volgen dan verwijzen we naar de site van de Gemeente Weert http://www.weert.nl/groenegolf

 

Indien u vragen heeft over de voortgang dan kunt u hiervoor terecht bij de parkmanager, Wim Caris

 


Pagina 1 / 4
1 2 3 4 > »