aaa

Nieuws

 
Donderdag 18 September 14
Update Groene Golf Weert

Terugblik

 

De afgelopen twee weken hebben we verder gewerkt aan de verbredingen op diverse kruispunten en de doorsteken. De verbredingen zijn bedoeld voor de nieuwe voorsorteerstroken bij de kruisingen.

De doorsteken worden gebruikt om het verkeer tijdens weekendwerkzaamheden van de ene naar de andere rijbaan te leiden zodat we de ruimte hebben om de gehele rijbaanbreedte in één keer aan te pakken.

Ook is de tijdelijke aansluiting van de Celciusstraat op de Ringbaan Noord afgemaakt. Deze wordt gebruikt als toegang tot Kampershoek zodra de Marconilaan is afgesloten. Tijdens weekendwerkzaamheden is dit echter niet mogelijk en wordt verkeer omgeleid via de Ringbaan Oost.

 

De werkzaamheden aan het kruispunt Ringbaan Oost zijn grotendeels gereed. Er is voorbereidend werk gedaan aan de nieuwe noordelijke aansluiting van het kruispunt Marconilaan (op proviniciaal grondgebied). De nutsbedrijven (o.a. WML en Joulz) hebben diverse werkzaamheden uitgevoerd in het werkvak van Heijmans.

 

De werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd.

 

 

Vooruitblik op de komende twee weken

 

Ringbaan Oost:

In het weekend van 13 en 14 september wordt gewerkt aan de zuidelijke rijbaan van het kruispunt Ringbaan Noord – Ringbaan Oost.

Het verkeer wordt via de noordelijke rijbaan langs de werkzaamheden geleid.

                       

Wiekendreef

We realiseren extra voorsorteerstroken en treffen voorbereidingen voor het plaatsen van een stoplicht. Deze werkzaamheden vallen echter buiten de rijbanen en veroorzaken geen overlast.

Op donderdag 18 en vrijdag 19 september is de aansluiting van de Wiekendreef op de Ringbaan Noord twee nachten afgesloten. We brengen in deze periode een nieuwe asfaltconstructie aan.

 

Marconilaan

De Marconilaan is vanaf vrijdag 19 september gesloten tot maandag 13 oktober. Er worden onder andere extra voorsorteerstroken gerealiseerd, een nieuw riool en een nieuw fietspad aangelegd, de slagbomen worden aangepast en er wordt een nieuw stoplicht geplaatst.

De bedrijven aan de Marconilaan 11, 13 en 13a (Bo-Rent, Bad & Keukendesign en Soman) blijven conform afspraak bereikbaar via een tijdelijke voorziening aan de zijde Edisonlaan.

 
Donderdag 18 September 14
Uitbreiding Parkmanagement organisatie

Om verder invulling te geven aan de Parkmanagement organisatie is met ingang van medio juli 2014, de organisatie versterkt met Joost Wiezer.

 

Joost is reeds 20 jaar actief ondernemer, lid van de BCLK en woonachtig met vrouw en 2 kinderen in Weert.

Na de recentelijke verkoop van een groot deel van zijn keukenbedrijven heeft Joost tijd, ruimte en zin gekregen om ondernemers te helpen nog beter te ondernemen dan zij al doen.

Als algemeen directeur/eigenaar heeft hij als geen ander weet hoe ondernemers denken en wat zij belangrijk vinden aan de diensten die Parkmanagement biedt en is hij vanuit zijn eigen ervaringen van toegevoegde waarde.

Eind vorig jaar nam Joost zitting in de overleggroep afvalinzameling.  Mede op zijn verzoek als ondernemer werd het initiatief  tot collectieve inzameling gestart.

 

Als geen ander weet Joost dat in de direkte regio zaken gedaan kunnen worden. Naamsbekendheid voor bedrijf en produkt zijn niet alleen sleutelwoorden, maar zullen aan de basis staan van zijn portefeuille binnen Parkmanagement. Verder zal hij mede vorm geven aan de kwalitatieve uitbouw en opvolging van de diverse collectieve inkoop produkten van Parkmanagement.


Naast zijn werk heeft  Joost bestuurlijke ervaring binnen lokale sportverenigingen , Tensor Turnen Weert en Paardensport Vereniging Laar.

 
Zondag 7 September 14
Vooruitblik op de komende twee weken

Op maandag 11 augustus zijn we gestart met de werkzaamheden. Conform planning zijn de nieuwe verlichtingsmasten geplaatst op het gedeelte tussen de Ringbaan Oost en de A2.

Vanaf 18 augustus zijn we gestart met de wegwerkzaamheden.

In één week tijd is de nieuwe voorsorteerstrook richting de A2 gerealiseerd. Verder zijn er diverse verbredingen en tijdelijke doorsteken door de middenberm aangelegd.

De verbredingen zijn bedoeld voor de nieuwe voorsorteerstroken bij de kruisingen.

De doorsteken worden gebruikt om het verkeer tijdens weekendwerkzaamheden van de ene naar de andere rijbaan te leiden zodat we de ruimte hebben om de gehele rijbaanbreedte in één keer aan te pakken.

Ook is de Marconilaan ter plekke van de aansluiting met de Ringbaan Noord verbreed om ruimte te maken voor extra voorsorteerstroken.

De werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd.

Vooruitblik op de komende twee weken

De komende twee weken worden (overdag en ’s nachts) de verbredingen en doorsteken verder afgewerkt en overlagen we een gedeelte van de Ringbaan Noord tussen de Ringbaan Oost en de A2. Verder voeren we werkzaamheden uit rondom het kruispunt Wiekendreef en aan de noordzijde van het kruispunt Ringbaan Noord - Marconilaan.

Bovenstaande werkzaamheden vallen echter buiten de rijbanen en veroorzaken geen overlast.

In het weekend van 30 en 31 augustus wordt gewerkt aan de noordelijke rijbaan van het kruispunt Ringbaan Noord – Ringbaan Oost.

Het verkeer wordt via de zuidelijke rijbaan langs de werkzaamheden geleid.

 In het weekend van 6 en 7 september en het weekend van 13 en 14 september wordt gewerkt aan de zuidelijke rijbaan van het kruispunt Ringbaan Noord – Ringbaan Oost.

Het verkeer wordt via de noordelijke rijbaan langs de werkzaamheden geleid.

 

 

 

 
Woensdag 23 Juli 14
Uitbreiding Parkmanagement organisatie

De Parkmanagement organisatie heeft zich  met ingang van 1 juli , versterkt met  Herman Wessels, officier geweest bij de Koninklijke Landmacht, alwaar hij  37 jaar heeft gediend.

Herman heeft een lange staat van dienst bij Defensie gehad, waarin functies zijn vervuld met een grote diversiteit. O.a. hoofd personeelszaken op de KMS maar ook Hoofd logistieke zaken op diezelfde KMS. Veiligheid is iets wat binnen Defensie een grote rol speelt, dus ook in dat werkgebied heeft hij zich mogen begeven.

Herman heeft niet alleen in Nederland voor Defensie gewerkt, maar verbleef ook diverse malen in internationaal verband in het buitenland.

Naast zijn werk heeft Herman nog de nodige bestuurlijke ervaring binnen sportverenigingen, niet alleen lokaal en regionaal, maar is hij ook op landelijk niveau actief geweest.

Binnen de parkmanagement organisatie is Herman verantwoordelijk  voor de portefeuille Openbare ruimte en Veiligheid .

 

 
Donderdag 8 Mei 14
Structuurvisie Weert 2025

Tegen het einde van 2013 hebben wij u geïnformeerd over de structuurvisie van de Gemeente Weert 2025.

In de bijeenkomsten hierover werd verwezen naar dat de visie diende te passen in het Provinciaal beleid. Het Proviciaal Omgevings Plan ( POL ) wordt dit jaar herzien. Het POL is een ruimtelijk koersdocument voor de hele provincie, vergelijkbaar met de structuurvisie  van de Gemeente Weert. Binnenkort is meer nieuws over het POL. Onderstaand treft een kort overzichtje aan ter informatie waar en wanneer u actuele informatie hierover kunt verkrijgen:

  • Rond 13 mei worden de vastgestelde stukken gepubliceerd op de website www.limburg.nl/pol2014. Er worden geen analoge stukken verspreid. M.u.v. de afdeling voorlichting van alle gemeenten voor de ter inzage legging van de stukken. (u kunt dus ook in het stadhuis van Weert terecht)
  • Alles is dus alleen digitaal raadpleegbaar.
  • Van 16 mei t/m 27 juni is de inspraakperiode en kan een ieder een reactie geven op de ter inzage liggende stukken, dat zijn ontwerp POL, het Plan- MER, de ontwerp omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers- en vervoersprogramma.
  • Op woensdag 28 mei wordt er een informatie/ inspraakavond georganiseerd voor de regio Midden- Limburg in het ondernemershuis in Roermond. Deze avond is voor iedereen toegankelijk en is er ruimte voor discussie.

Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij de Parkmanager Wim Caris.


Pagina 1 / 5
1 2 3 4 5 > »

NIEUWS

ACTIVITEITEN